top of page

Kari Waarum Vierli

IMG_5286.jpg

Jeg startet å utdanne meg i yoga fra 2012 og har bakgrunn i hatha, vinyasa, ashtanga og yin. I tillegg har jeg utforsket og fordypet meg i bl.a Axis Syllabus, Body Mind Centering og flere danse- og bevegelsesformer relatert til samtidsdans, improvisasjon og danseterapeutiske metoder.  

Yoga i kombinasjon med andre bevegelsesformer har gitt meg et spekter av uttrykk å ta i bruk, gitt meg ulike metoder for å ventilere, frigjøre meg og å samle meg.  Og gjennom egen kropp kan jeg stadig finne tilbake til en slags følelse av hjem, en ro når kanskje alt rundt et kaos og føles overveldende.

  

For meg har yoga blitt et hvilested og en havn, men også et sted å alltid finne nye veier og innsikt til se meg selv og verden slik den er.  Gjennom kroppslig tilstedeværelse kan jeg utforske min egen indre verden, som igjen reflekterer hvordan jeg forholder seg til verden der ute.  Det vi gjør i det små gjør vi gjerne i det store.

 

Jeg er opptatt av den kroppslige tilstedeværelsen, og å finne balanse mellom «anstrengelse» og hvile -i en tro på at vi trenger begge! - og at ved å integrere dem begge, kan vi få mer kontroll og selv velge justeringen langs et kontinuum når vi trenger det. 

Jeg er interessert i hensiktsmessig linjering av kroppen, de små justeringene, så stillinger kan virke terapeutisk både fysisk og energetisk.  Jeg liker samtidig å jobbe intuitivt, med åpenhet for å kunne justere og nyansere praksisen kreativt underveis. 

bottom of page